فوریه 18, 2020
قهوه هاوایی

قهوه هاوایی یکی از تولید کنندگان بزرگ قهوه در آمریکا

قهوه هاوایی یکی از تولید کنندگان بزرگ قهوه در آمریکا هاوایی تنها ایالتی در آمریکاست که در آنجا قهوه به صورت تجاری و تخصصی کشت میشود. […]