ژانویه 28, 2020
قهوه ماداگاسکار

قهوه ماداگاسکار و همه چیز درباره این دانه قهوه

قهوه ماداگاسکار و همه چیز درباره این دانه قهوه قهوه ماداگاسکار جزء گونه عربیکا است و 90% قهوه های کشت شده در ماداگاسکار از نوع عربیکا […]
ژانویه 27, 2020
قهوه مالزی

قهوه مالزی و سرگذشت این دانه قهوه

قهوه مالزی و سرگذشت این دانه قهوه قهوه مالزی کیفیت نسبتا خوبی دارد و در سال 2007 طبق اندازه گیری های انجام شده در میزان تولید […]
ژانویه 26, 2020
قهوه رواندا

قهوه رواندا جزئی از قهوه های اسپشیالیتی

قهوه رواندا جزئی از قهوه های اسپشیالیتی قهوه رواندا جزء قهوه های خاص یا به اصطلاح قهوه های اسپشیالیتی میباشد. امروزه قهوه رواندا توانسته جایگاه ویژه […]
ژانویه 25, 2020
قهوه ارگانیک

قهوه ارگانیک چگونه به دست می آید؟

قهوه ارگانیک چگونه به دست می آید؟ بعد از گذشت زمان بسیار از کشت قهوه ، استفاده از محصولات و کودهای شیمایی در تهیه قهوه افزایش […]