دسامبر 30, 2019
قهوه ارگانیک

قهوه ارگانیک چیست و چگونه تولید میشود؟

قهوه ارگانیک چیست و چگونه تولید میشود؟ قهوه ارگانیک بعد از مدتی که استفاده از کودهای شیمیایی رایج پیدا کرده بود بوجود آمدند. در یک زمانی […]
دسامبر 29, 2019
موکاپات

موکاپات و نحوه استفاده از آن

موکاپات و نحوه استفاده از آن موکاپات یک ابزار خانگی برای تهیه اسپرسو میباشد. به طور کلی میتوان گفت که موکاپات همان اسپرسو ساز اجاقی است. […]
دسامبر 28, 2019
دانه قهوه سیدامو

دانه قهوه سیدامو – یکی از محبوبترین قهوه های آفریقا

دانه قهوه سیدامو – یکی از محبوبترین قهوه های آفریقا سیدامو واقع در کشور اتیوپی است و یکی از مناطق مناسب کشت برای قهوه به حساب […]
دسامبر 26, 2019
دانه قهوه ماراگو

دانه قهوه ماراگو مکزیک

دانه قهوه ماراگو مکزیک قهوه ماراگو از نوع گونه 100% عربیکا میباشد و دانه قهوه ماراگو را به عنوان لوبیای قهوه فیل نیز میشناسند. قهوه ماراگو […]