جولای 9, 2019

دانه قهوه نیکاراگوئه

دانه قهوه نیکاراگوئه دانه قهوه نیکاراگوئه از گذشته تا به امروز نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشور نیکاراگوئه ایجاد کرده است. اکثر قهوه های تولیدی […]
جولای 6, 2019
دانه قهوه اندونزی

دانه قهوه اندونزی – تولید کشور جمهوری اندونزی

دانه قهوه اندونزی دانه قهوه اندونزی تولید کشور جمهوری اندونزی  که واقع در جنوب شرقی آسیا میباشد. این کشور متشکل از بیش از 17 هزار جزیره […]
جولای 2, 2019

دانه قهوه سوماترا یک محصول با کیفیت

دانه قهوه سوماترا یک محصول با کیفیت دانه قهوه سوماترا یک محصول با کیفیت و خوب در غرب کشور اندونزی میباشد و جالب است بدانید که […]
جولای 1, 2019
لیبریکا

دانه قهوه لیبریکا – یکی از انواع ناآشنای قهوه

دانه قهوه لیبریکا اگر مقداری در مورد دانه قهوه اطلاعات داشته باشید باید بدانید که قهوه دارای سه نوع متفاوت میباشد. این سه نوع قهوه عبارت […]