فوریه 18, 2020
قهوه هاوایی

قهوه هاوایی یکی از تولید کنندگان بزرگ قهوه در آمریکا

قهوه هاوایی یکی از تولید کنندگان بزرگ قهوه در آمریکا هاوایی تنها ایالتی در آمریکاست که در آنجا قهوه به صورت تجاری و تخصصی کشت میشود. […]
فوریه 13, 2020
قهوه بلیز

قهوه بلیز و آشنایی با این قهوه شگفت انگیز

قهوه بلیز و آشنایی با این قهوه شگفت انگیز قهوه بلیز در کشور بلیز که یکی از کشورهای آمریکای مرکزی است کشت میشود. همسایگان این کشور […]
فوریه 12, 2020
قهوه فیلیپین

قهوه فیلیپین و آشنایی با ویژگی های این دانه قهوه

قهوه فیلیپین و آشنایی با ویژگی های این دانه قهوه کشور فیلیپین یکی دیگر از کشورهای تولید کننده قهوه میباشد. بزرگ ترین مزرعه کشور فیلیپین در […]
فوریه 10, 2020
قهوه لائوس

قهوه لائوس و آشنایی با ویژگی های این دانه قهوه

قهوه لائوس و آشنایی با ویژگی های این دانه قهوه قهوه لائوس جزء گونه های عربیکا میباشد اما لائوس قهوه های ربوستا و لیبرکا را نیز […]